Sterke en zwakke zuren


3. ZUREN EN BASEN VOLGENS ARRHENIUS Arrhenius onderzocht het gedrag van opgeloste stoffen en hun geleidbaarheid. Hij stelde dat oplossingen elektrisch geleidend zijn als de opgeloste stoffen ontbonden zijn in positieve en negatieve ionen. Zijn indeling van zuren en basen is gebaseerd op de ionen die gevormd worden als stoffen in water oplossen. Kijk maar eens in onderstaand overzicht. Titreer je een sterke base met een sterk zuur dan is elke indicator geschikt zolang deze maar van kleur verandert van pH 5 tot pH 9. Titreer je een zwak zuur met sterke base dan is de eindoplossing zwak basisch, je gebruikt dan een indicator die in zwak basisch milieu van kleur verandert: fenolftaleïne. Om te weten of iets een sterke base of een zwakke base is, kijk je in Binas-tabel 49 of ScienceData-tabel 9.1c. Sterke basen staan rechtsonder en hebben een K B >> 1. Alle andere basen in de tabel zijn zwakke basen. Sterke & Zwakke Zuren Een sterk zuur = een stof die álle H+ ionen gemakkelijk afstaat. Bv: HCl: in oplossing zitten dan allen H+ en Cl- ionen. Een zwak zuur = een stof die niet alle H+ ionen afstaat. Bv: HAc: in oplossing zitten dan naast H+ en Ac- ionen ook nog HAc moleculen. 1.3.6 Lewis zuren en basen 1.14 1.4 De eigendissociatie van water 1.16 1.4.1 Geleidbaarheidsmetingen 1.16 1.4.2 Protonenconcentratie in zuiver water 1.17 1.5 De pH-schaal 1.18 1.6 Sterke en zwakke zuren en basen 1.19 1.6.1 Competitie voor protonen 1.19